REDAKCJA TEKSTÓW

Korekta czy redakcja? Czego potrzebuję?

„Redakcja”
Potrzebujesz redakcji, jeśli właśnie ukończyłeś swój tekst i chcesz go komuś oddać do „pierwszego czytania”. Redakcja obejmuje usuwanie wszystkich dostrzeżonych błędów. Wielokrotnie oznacza ona ponowne tworzenie nowych zdań w celu poprawienia płynności i melodii tekstu. Priorytetem jest bowiem utrzymanie stylu językowego na jednym poziomie w całym tekście.

10 zł/strona A4 (1800 znaków ze spacjami) – tekst do 10 stron A4
8 zł/strona A4 (1800 znaków ze spacjami) – tekst 11 – 20 stron A4
6 zł/ strona A4 (1800 znaków ze spacjami) – tekst 21-40 stron A4
5 zł/ strona A4 (1800 znaków ze spacjami) – tekst powyżej 41 stron A4

„Korekta”
Potrzebujesz korekty, jeśli Twój tekst przeszedł już przez redakcję fachowca. Na pierwszy rzut oka jest poprawny merytorycznie i językowo. Zależy Ci jedynie na ostatnim precyzyjnym sprawdzeniu wszelkich językowych, interpunkcyjnych i graficznych nieprawidłowości, które zostały przeoczone lub powstały w toku redakcji.

4 zł/strona A4 (1800 znaków ze spacjami)

PAKIET „Na wczoraj”
Redakcja i korekta tekstu do 10 stron w ciągu 24 h – 150 zł
Redakcja i korekta tekstu 11 – 20 stron w ciągu 24 h – 250 zł

PAKIET „Dogadam się”
Prowadzenie i stała opieka nad stroną www lub profilem na Facebooku i Instagramie* ( tworzenie max. 10 wpisów w miesiącu )
500 zł

*pakiet nie obejmuje odpisywania na komentarze i prywatne wiadomości na stronie

INNE:

Inna usługa tekstowa lub napisanie dowolnego tekstu. Wycena zależeć będzie od następujących czynników:
– objętość tekstu
– tematyka, a więc stopień trudności
– oczekiwany czas wykonania.

Nie oddaję praw autorskich, a zatem nie piszę prac dyplomowych lub zaliczeniowych dla studentów.

Stali klienci i współpracownicy mogą liczyć na rabaty!

Powrót do góry